Cơ hội sở hữu máy quay mới PXW-FS5

Tin công nghệ - Tác giả: admin - Cập nhật: 24-10-2015, 9:33 am

Vào link sau và điền thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi sẽ gửi thông tin chi tiết về cuộc thi:

http://response.pro.sony.eu/BC_FCP_T2compReg_EN?leadsrc=APACweb

lên đầu trang