Giỏ hàng

Để xóa sản phẩm khỏi giỏ hàng, bấm  , để mua thêm bấm "Mua thêm sản phẩm khác". Để sang bước đặt hàng tiếp theo, bấm "Gửi đơn hàng"
STT Sản phẩm Giá bán Số lượng Thành tiền Xóa
Tổng giá trị : 0

 

 

 

 

 

lên đầu trang