CÁCH GHI ÂM THANH SỐ TRÊN SMARTPHONE HOẶC MÁY TÍNH BẢNG SỬ DỤNG BÀN TRỘN FMX-42U

Thiết bị âm thanh - Tác giả: admin - Cập nhật: 28-02-2017, 9:56 am

FMX-42u là bàn trộn đầu tiên của Azden có cổng ra âm thanh số. Thông thường, các loại bàn trộn được thiết kế để sử dụng cùng trong buổi phát thanh/phát sóng và máy quay phim. Tuy nhiên, sự ra đời ...

Chi tiết


Các tin bài, video, hướng dẫn mới nhất
lên đầu trang